Välkommen till Vaksam AB

Företaget har varit verksamt sedan 1998.
Redan från starten har inriktningen varit att utbilda och erbjuda utsättning av vakthundar. Utsättning har i huvudsak varit inriktad på Stockholms norra delar,
vilket skett med stora framgångar och nöjda kunder.

Mål med verksamheten
Vaksam AB´s kunder skall känna ett stort förtroende för företaget och dess tjänster. Med kvalitet, service och högsta säkerhet som ledstjärna, erbjuder vi utsättning av vakthundar till företag. Kunderna till Vaksam skall kunna känna en stor trygghet, då de lämnat sin anläggning, för att komma tillbaka till densamma. Vaksam skall också på ett betryggande sätt också bidraga till att värna om vår miljö. Vaksam skall ständigt utvecklas att kunna erbjuda absolut högsta service och kvalitet. Hundar i Vaksams försorg skall trivas i den miljö vi människor skapat. Den skall vårdas och hanteras på ett sätt som den kommer att trivas i. Som lägsta nivå för att uppnå detta, skall alla anvisningar följas enligt SJV (Statens Jordbruksverk) och andra statliga instanser upprättat för djurhållning i Sverige.


Göran Olsson, VD Vaksam AB

 

 
 
 

Copyright © 2009 Vaksam ab